جمعه 28 خرداد‌ماه سال 1389
هنر مهندسان تبریزی

میانگذر دریاچه ارومیه(طراحی بدست یک مهندس تبریزی بی نظیرترین منظره خاورمیانه)
طرحی که ما بین تبریز و ارومیه دقیقا اجرا شد
تمام شدن پل که از وسط دریاچه ارومیه میگذره و تبریز و ارمیه رو بهم متصل میکنهپل کابلی تبریز (جاده شاه گلی )

مسجد کبود تبریز

بازار بزرگ سرپوشیده تبریز (بزرگ ترین بازار سر پوشیده جهان با بیش از 2500 مغازه به سبک سنتی )

ربع رشیدی در تبریز